Hvis der er en ting som Covid-19 har lært os, så er det i den grad at handle online. Ikke at vi ikke handlede på nettet tidligere, men mange flere har fået øjnene op for, hvor nemt det er at shoppe på internettet. Det gælder alt fra dagligvarer til tøj, sko, og diverse fornødenheder. Nu står julen så lige for døren, og der er da heller ikke nogen tvivl om, at der (sandsynligvis) vil blive købt julegaver på nettet som aldrig før. Her er der dog især en ting som vi bør være opmærksomme på, og det er at vi køber julegaver på danske webshops.

Jo mere vi kan handle dansk, jo bedre er det. Når vi handler på en dansk webshop støtter vi nemlig flere led. Udover at vi støtter den danske butik, som vi køber i, så støtter vi også den danske distributør der har solgt varen til butikken. Hvis man hopper på amazon eller lignende og bestiller julegaverne, sætter dette ikke gang i de økonomiske hjul i Danmark. Det kan godt være at de mange aktionærer i Amazon og Jeff Bezos bliver glad for det, men det hjælper os ikke over en covid plaget økonomi.

Så når du kigger efter legetøj til børnene, så kig her og lad være med at gå på de store udenlandske webshops. Det kan desuden være svært at nå at få varerne fra udlandet inden jul, ligesom det ikke altid er lige nemt at komme til at bytte hvis du har shoppet i udlandet.

Hvis du vil gå skridtet endnu videre, kan det være en rigtig god ide at købe ting der også er produceret i Danmark, eller i hvert fald af danske producenter. Jo flere led i værdikæden man kan støtte op om, jo bedre er det også for den danske økonomi.