E-handlen i Danmark vokser med lynets hast, og det er ikke en udvikling, der har prognoser til at ændre sig indenfor de kommende år. Danskerne er blevet vilde med at handle online og udsætter dermed de fysiske butikker for lidt af en prøvelse. Derfor har alle butikskæder i Danmark efterhånden også en hjemmeside med tilhørende webshop.

Alle produkter kan handles online

I forhold til internethandel er især, at det er alle produkter, som kan handles online. Man skal eksempelvis ikke mange år tilbage i tiden før man stadig så kritikere, der mente, at danskerne aldrig ville handle tøj online, eftersom de ikke kunne prøve det på. I dag er tøj imidlertid den vare, som der bliver købt mest af.

Også de dyrere varer er blevet almindelige at handle online. Et eksempel på en succesfuld webshop finder du hos Bedre Nætter, der har fundet sig en niche indenfor kvalitetssenge, som sikrer god nattesøvn. På trods af at deres varer er større investeringer, så oplever de stor succes hos kunderne, der sætter pris på, at kunne handle fra hjemmets trygge rammer. Nøglen til at handle disse noget specifikke produkter er, at tilbyde kunden tilstrækkelig information. Når man handler online kan man som nævnt ikke selv prøve varen, og derfor er det ekstra nødvendigt, at der gives tilstrækkelig information fra forhandlerens side. Dette har Bedre Nætter mestret, hvilket er én af grundende til deres succes. Du kan eventuelt se nærmere på udvalget af kvalitetssenge her og se hvordan de markedsføres online.

 

Truslen fra udlandet

De danske forretninger bør i høj grad glæde sig over e-handlens popularitet. Imidlertid har medaljen også en bagside, der skal haves med i overvejelserne.

Med e-handlens fremgang i Danmark er der også blevet lukket op for, at private forbrugere kan handle på udenlandske webshops. I praksis betyder det, at der på et nationalt plan bliver sendt mange penge ud af landet. Problemet forstørres yderligere af, at danske priser generelt er høje i forhold til udlandet, hvilket gør det mindre attraktivt at handle på en danskplaceret webshop, hvis du bor i udlandet.

I længden kan dette gå hen og blive et kæmpe problem for både Danmark som nation og det danske erhvervsliv. Man kan ikke stop e-handlens vækst, og det ville være tåbeligt at forsøge, men man bør overveje fremtidens for de danske webshops.

 

Hvordan skal danske webshops sælge?

Det er slået fast, at de danske webshops ikke vil kunne konkurrere med udenlandske priser. I mange tilfælde kan de heller ikke konkurrere med leveringstiden, og når det kommer til udvalget har vi ikke en chance. Det kan virke som mørke prognoser, men som før nævnt kan alle produkter sælges online.

Det unikke som en dansk webshop kan bidrage med, er det danske kvalitetsstempel, som især er eftertragtet, når det kommer til større investeringer. Derudover kan en dansk webshop også give en unik service og vedledning til de danske forbrugere, hvilket især kommer kunden til gode ved større investeringer.

Dansk e-handel har en stor fremtid foran sig, men fårene vil også blive skilt fra bukkene i de kommende år.