Forældrekøb dækker over, at forældre køber en lejlighed, og udlejer den til deres barn eller børn. Forældrekøb er meget udbredt, da det i nogle byer man være meget svært at finde en lejebolig. Der gælder dog en række særskilte regler for forældrekøb, og det kan være svært at navigere i reglerne. Vi giver dig med denne artikel et indblik i nogle reglerne ved forældrekøb, så du kan finde ud af, om forældrekøb er en god investering for dig.

Særlige regler ved salg af forældrekøb

Den dag lejligheden, du har købt som forældrekøb, skal sælges, gælder der en række særskilte regler. Reglerne for salg af forældrekøb er anderledes end ved salg af almindeligt ejede boliger. For eksempel er det en regel, at forældrene skal beskattes af den eventuelle avance, der måtte være i forbindelse med salg af boligen. Det vil sige at overstiger salgssummen købesummen, skal der betales skat af forskellen mellem de to beløb.

Barnets køb af lejligheden

Inden du køber et forældrekøb, skal du overveje fremtidsudsigten for forældrekøbet. Er det muligt, at dit barn vil købe lejligheden af dig efter endt studie, eller er det helt utænkeligt? Det er vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om dette, da det vil have en påvirkning på din økonomi, og dine udsigter til at lave en god investering. Vælger du som forælder i fremtiden at overdrage lejligheden til dit barn, eller sælge den til en lavere pris, end den offentlige vurdering, skal der stadig betales skat efter -15% reglen. I tilfælde af dette, beskattes både forælder og barn. Dette er værd at huske, hvis du overvejer at videregive boligen på et senere tidspunkt.

Fremleje eller udleje

Har du et forældrekøb, men skal din datter eller søn ud at rejse en periode, eller er der et ekstra værelse, der ikke bliver brugt, er det muligt at fremleje et værelse. Dette vil spare jer for nogle af udgifterne til lejligheden. Der er dog forskellige regler for, om det er dit barn eller dig der fremlejer. Fremlejer dit barn gælder reglerne for fremleje, men hvis det er dig selv, der fremlejer, gælder reglerne for udleje. Dette kan have betydning for din økonomi og er værd at undersøge nærmere.

Der ydes boligsikring ved forældrekøb

Selvom lejeren af din lejlighed er dit barn, er det stadig tilladt for dit barn at modtage boligsikring på op til 15 % af huslejen.  Du kan læse meget mere om fordele og ulemper ved forældrekøb, og læse om beskatning, lån og boligsikring her, og finde ud af om forældrekøb er en god investering for dig og jeres fremtidsudsigter.