Når det kommer til arv og forskud på arv, hører man om flere forskellige modeller. Loven omkring hvor meget man må give i kontante gaver ligger i Danmark på 61.500 kroner. Ved at holde sig til at give kontante gaver til sine pårørende, på mindre beløb end 61.500 kroner, er man ikke berettiget til at betale gaveafgift af beløbet. Men hvad hvis man forærer aktier i stedet for kontante gaver? Er reglerne så de samme?

 

Gaver sidestilles med salg

I forbindelse med arv eller arveforskud, snakkes der om en gaveafgift, som man ofte prøver at undgå ved at holde sig under den maksimale grænse, for hvad man må give i samlede gaveværdi.

Gaveafgiften ligger i Danmark på 15%, og vil træde i kraft, hvis man eksempelvis overskrider det maksimale beløb der årligt må gives til de nærmeste pårørende.

Man hører om private borgere, der har investeret i aktier i forskellige virksomheder. På den måde er den pågældendes formue ikke samlet på bankkontoen, men i virksomhedernes aktier.

Hvis aktieejeren har på sinde, at give et arveforskud ved at give aktier i gave, er reglerne til at sammenligne.
Der må nemlig ligesom ved det kontante beløb, gives for maksimalt 61.500 skattefrit i gave om året i aktier, uden at skulle betale gaveafgift.

Gaveoverdragelsen fra forældre til barn ligestilles med et salg, og hvis værdien for aktierne på anskaffelsestidspunktet var mindre værd end ved nuværende overdragelsen, skal der betales skat af fortjenesten, ligesom ved et normalt salg af aktier.

Hvis det omvendte er tilfældet, og aktierne er faldet siden anskaffelsestidspunktet, kan det eventuelle tab fradrages. Det er altså ikke muligt, at give sine børn aktiegaver uden at lave den sædvanlige opgørelse af fortjeneste og tab på aktierne.

Hvad er forskellen på salg og gave?

Uanset om der er sket tab eller fortjeneste på aktierne, er det muligt at give for 61.500 kroner hvert år, uden at skulle betale gaveafgift. Gaveafgiften ligger i Danmark på 15% og der skal altså betales 15% i afgift, af det beløb som der overskrides med.

Hvad kan så gøres?

Hvis tilfældet er, at et forældrepar gerne vil forære deres børn aktier, men at aktierne kun ejes af den ene part, er det muligt at forære til sin ægtefælle inden overdragelsen til børnene.

Det er muligt at forære sin ægtefælle beløb eller aktier for 61.500 kroner årligt. Herefter har begge ægtefæller mulighed for at give 61.500 kroner i hver deres gave.

Selvom man laver overdragelser på denne måde, er det vigtigt at man følger reglerne!

Der skal derfor laves en ægtepagt inden denne model kan foretages. Samtidig skal begge ægte parter opgøre fortjeneste og tab af de overdragede aktier.